Last ned vår gratis intervjumal:

Denne malen inneholder tO skjemaer med spørsmål for bruk i rekrutteringsprosessen 

Skjemaene tar for seg:

  • Førstegangsintervjuet
  • Andregangsintervjuet

Intervjumalen har til hensikt å effektivisere rekrutteringsprosessen og minske sjansen for feilansettelser. 

Oppsettet gjør det enkelt å holde oversikt over de forskjellige kandidatene og du får full frihet til å forandre skjemaene etter virksomhetens eget behov.  

Skjemaene er beregnet på en rekrutteringsprosess hvor førstegangsintervjuet konsentrerer seg om å avdekke kandidatens faglige kvalifikasjoner og motivasjon, samt å gi kandidaten et mer utfyllende bilde av virksomheten og stillingen.

Andregangsintervjuet fokuserer mer på kandidatens adferd og egenskaper og kan gjerne kombineres med resultatene av en personlighetstest.

Intervjuskjema_forside.png