LADDA NER VÅR INTERVJUMALL GRATIS:

DEN INNEHÅLLER TVÅ MALLAR MED FRÅGOR FÖR ANVÄNDNING I REKRYTERINGSPROCESSEN

Här finns mallar för:

  • Första intervjun
  • Andra intervjun

Intervjumallen ska effektivisera rekryteringsprocessen och minska risken för felrekryteringar. 

Med hjälp av den får du översikt över de olika kandidaterna och du har full frihet att ändra mallarna enligt verksamhetens behov.

Mallarna är avsedda för en rekryteringsprocess där den första intervjun syftar till att få fram sökandens yrkesmässiga kvalifikationer och motivation samt att ge sökanden en mer uttömmande bild av verksamheten och anställningen.

Den andra intervjun fokuserar mer på sökandens kunskaper och egenskaper och kan gärna kombineras med resultaten av ett personlighetstest.

Intervjuskjema_forside_svensk.png