LADDA NER VÅR GRATIS MALL FÖR REFERENSTAGNING:

Mallen för referenstagning ska effektivisera rekryteringsprocessen och minska risken för felrekryteringar. 

Referenstagningsmallen har som syfte att säkerställa att informationen du redan har stämmer. Samt att ge en indikation på hur man bäst kan bidra till att kandidaten blir en värdeskapare i sin nya tjänst.

Referenstagningsmall_cover.png